İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası, Her Yerde Kitap olarak firmamıza ait tüm ana ve alt web sitelerini ziyaretleri boyunca kullanıcılarımıza ait “Kişisel Bilgiler”in toplanması ve kullanılması hususlarında firmamızca izlenen prensipleri içermektedir.

“Kişisel Bilgiler” terimi, kullanıcıların isim, firma bilgileri, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi, telefon dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile kredi kartı bilgileri ve kimlik bilgilerini ifade etmektedir.

Her Yerde Kitap olarak, kullanıcıların mdincelife.com adresinde hizmet veren internet sitemizi kullanmadan veya bu adres üzerinden firmamıza kişisel bilgilerini iletmeden önce işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nı okumaları tavsiye olunur. Firmamızın herhangi bir sebepten dolayı bildirim veya uyarıda bulunmaksızın Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nda değişiklik ve yenileme yapma hakkı saklıdır.

mdincelife.com kullanıcıların izni ile topladığı kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar dışında kullanmamayı taahhüt eder:

Sipariş almak, ürün ve hizmet sunmak, ödemeleri gerçekleştirmek, sipariş, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme ve pazarlama amacıyla kullanıcılarla irtibat sağlamak, bilgileri güncellemek, kullanıcıların ilgisini çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, üçüncü şahıslar tarafından teknik, lojistik ve diğer hizmetlerin firmamız adına yerine getirilmesini sağlamak, bülten ve yayınlar göndermek, bildirimlerde bulunmak, kullanıcı sorularını yanıtlamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerik ve uygulamalar hakkında bilgi vermek.

Kullanıcılar tarafından mağazamıza elektronik ortam üzerinden iletilen kişisel bilgiler, kullanıcılar ile akdedilen “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Ancak, firmamız tarafından talep edilen veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ile mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; firmamız veya işbirliği içerisinde olduğu kişiler tarafından “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da kullanıcıların kimlikleri ifşa edilmeksizin veri tabanı oluşturma, pazar araştırmaları veya muhtelif veri tabanı oluşturma faaliyetlerinde kullanılabilir.

Firmamız sistemle ilgili sorun ve ihtilafların tanımlanması ve çözümlenmesi, kullanıcıların genel olarak tanımlanması ve demografik bilgi toplamak amacıyla kullanıcıların IP adreslerini kaydedebilir veya kullanabilir.

Satın alınan ürün ve hizmetlerle ilgili satış süreci ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması amacıyla toplanan mali bilgiler (kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVC-CVV,CID kod numaraları vb.) firmamız tarafından kullanılabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin satış işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli üçüncü şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul eder.

Firmamız, hizmet verdiği web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler aracılığı ile erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Sitemizde yayınlanan reklamlar, reklamcılık alanındaki iş ortaklarımız vasıtası ile kullanıcılara dağıtılır. İşbu sözleşmedeki gizlilik ve güvenlik ilkeleri sadece firmamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamamaktadır.

Aşağıda belirtilen istisnai hallerde firmamız, işbu “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otoriteler tarafından ihdas edilen ve yürürlükteki yasal mevzuatın gerektirdiği zorunluluklara uymak,
  2. Kullanıcılar ile akdedilen “Üyelik Sözleşmesi” ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla,
  3. Yetkili idari ve adli kurumlar tarafından usulüne uygun olarak yürütülen soruşturma veya araştırmalarla ilgili olarak bilgi talep edilmesi,
  4. Kullanıcıların haklarının veya güvenliklerinin korunması için bilgi vermenin gerekli olduğu halleri kapsamaktadır.

Kullanıcıların herhangi bir sipariş ile ilgili olarak firmamıza gönderecekleri e-postalarda asla kredi kartı şifre ve numaralarını belirtmemeleri gerekmektedir. Kullanıcılara ait e-postalardan aktarılan bilgilerin güvenliği firmamızca hiçbir şekilde garanti edilmemekle birlikte, e-postalarda yer alan bilgilerin üçüncü kişilerce elde edilmesi halinde firmamızca herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.

ÇEREZLER:

Çerezler (cookies), kullanıcılara ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına uygun hizmet ve reklam sunulabilmesi amacıyla web sitelerinden bilgisayarların sabit disklerine aktarılan küçük çaplı metin dosyalarıdır.

  1. Çerezler; siteye girdiğinizde ilginizi çekebilecek reklamlar gösterilmesini sağlamak ve sitede bir reklam gördükten sonra bu reklamla ilgilenip ilgilenmediğinizi, ilgili ürün veya hizmetin sitesini ziyaret edip etmediğinizi belirlemek amacıyla kullanılabilir.
  2. Siteyi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistiklerin oluşturulması amacıyla çerez kullanılabilecektir.
  3. Site üzerinde, kullanıcı tercihlerini daha doğru şekilde belirlemek amacıyla 3. kişiler tarafından yerleştirilmiş çerezler (örneğin site üzerinde bu kişilere ait reklamlara erişilmesi halinde kullanılan çerezler) de kullanılabilir. Bu çerezler vasıtasıyla toplanan veriler, ziyaret edilen diğer siteler üzerinde kullanıcılara yönelik reklam veya içerik yerleştirilmesi amacıyla da kullanılabilecektir.
  4. Yukarıda açıklanan amaçlarla çerez kullanımı bu sitede ve site tarafından iş ortaklarına ait sitelerde gerçekleştirilebilmektedir. Böyle bir durumda dahi amaç, kullanıcının bu sayede belirlenen ilgi alanlarına özel içerik ve reklam sunabilmektir.
  5. Site veya iş ortakları tarafından bu sitede veya diğer sitelerde kullanılan çerezler aracılığıyla, bu siteler dışında kullanıcı tarafından ziyaret edilen sitelere ilişkin bilgiler de işlenebilmektedir.

Siteye hangi siteden gelindiği ve siteden sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklamlara tepkileri, kullanıcının siteye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. siteye ve iş ortaklarının sitelerine vermiş olduğunuz üyelik bilgileriniz, burada belirlenen amaçlarla site veya iş ortakları tarafından alınabilir ve işlenebilir.

Firmamız, toplanan ve aktarılan tüm Kişisel Bilgileri korumak için teknolojik ve kurumsal önlemleri alır ve bu önlemler teknolojik gelişmeye göre sürekli güncellenir ve uyarlanır. Internet üzerinden iletilen Kişisel Bilgiler’in gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesi söz konusu olmadığından, internet üzerinde Kişisel Bilgiler’in iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını tavsiye edilmektedir. Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 mbit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarca ele geçirilmemesi amaçlanmaktadır.

Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcıların sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda Firmamız hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Firmamızın bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcılara ait olacaktır.

Firmamızca gönderilen ticari iletileri almak istemeyen kullanıcıların, firmamız ile irtibata geçerek bu yöndeki isteklerini iletmeleri halinde bu iletilerin gönderimine son verilecektir.

Kullanıcının bu siteyi ziyaret etmesi, çerez kullanımına ve kişisel verilerinin işbu politika kapsamında işlenmesine onay verdiği anlamına gelmektedir.

İşbu “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” ile ilgili her türlü soru ve öneri için mdincelife.com adresindeki internet sitemizden irtibata geçebilirsiniz.